Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Morga...
Diana
Lee s...
Sylas
Vladi...
Viego
Yone
Ireli...
Akali
Rumbl... 10º
Volib... 11º
Ekko 12º
Galio 13º
Lucia... 14º
Gwen 15º
Xerat... 16º
Panth... 17º
Lux 18º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Morga...
Diana
Lee s...
Sylas
Vladi...
Viego
Yone
Ireli...
Akali
Shaco 10º
Senna 11º
Rumbl... 12º
Volib... 13º
Sett 14º
Yasuo 15º
Ekko 16º
Galio 17º
Renek... 18º
Lucia... 19º
Gwen 20º
Malph... 21º
Noctu... 22º
Renga... 23º
Serap... 24º
Xerat... 25º
Panth... 26º
Karth... 27º
Jayce 28º
Morde... 29º
Lux 30º
Graga... 31º
Poppy 32º
Zac 33º
Swain 34º
Gangp... 35º
Garen 36º
Trynd... 37º
Zilea... 38º
Choga... 39º
Velko... 40º
Kled 41º
Maoka... 42º
Warwi... 43º
Cassi... 44º
Ryze 45º
Dr mu... 46º
Heime... 47º
Brand 48º
Tahm ... 49º
Kenne... 50º
Taliy... 51º
Kayle 52º
Neeko 53º
Veiga... 54º
Trund... 55º
Skarn... 56º
Ziggs 57º
Shyva... 58º