Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Zed
Udyr
Ireli...
Yone
Maoka...
Yasuo
Ashe
Amumu
Vladi...
Akali 10º
Taliy... 11º
Ekko 12º
Talon 13º
Lux 14º
Sejua... 15º
Aksha... 16º
Swain 17º
Panth... 18º
Xerat... 19º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Zed
Udyr
Ireli...
Yone
Yasuo
Ashe
Amumu
Vladi...
Akali
Diana 10º
Vayne 11º
Taliy... 12º
Maoka... 13º
Sett 14º
Serap... 15º
Renga... 16º
Ekko 17º
Morde... 18º
Talon 19º
Lux 20º
Gangp... 21º
Zac 22º
Shaco 23º
Sejua... 24º
Aksha... 25º
Renek... 26º
Zilea... 27º
Xerat... 28º
Panth... 29º
Rammu... 30º
Poppy 31º
Varus 32º
Volib... 33º
Qiyan... 34º
Trist... 35º
Heime... 36º
Rumbl... 37º
Olaf 38º
Warwi... 39º
Zoe 40º
Wukon... 41º
Trund... 42º
Swain 43º
Cassi... 44º
Garen 45º
Trynd... 46º
Lilli... 47º
Veiga... 48º
Singe... 49º
Malph... 50º
Velko... 51º
Karth... 52º
Kayle 53º
Graga... 54º
Galio 55º
Jayce 56º
Brand 57º
Kenne... 58º
Tahm ... 59º
Ziggs 60º
Shyva... 61º
Kled 62º
Choga... 63º
Neeko 64º
Annie 65º
Ryze 66º
Skarn... 67º
Ivern 68º
Nasus 69º