Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Wukon...
Zeri
Taliy...
Yone
Ireli...
Volib...
Zed
Yasuo
Gangp...
Ashe 10º
Aksha... 11º
Diana 12º
Akali 13º
Vladi... 14º
Swain 15º
Kayle 16º
Talon 17º
Veiga... 18º
Xerat... 19º
Singe... 20º
Lux 21º
Zilea... 22º
Serap... 23º
Ekko 24º
Qiyan... 25º
Velko... 26º
Rumbl... 27º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Wukon...
Zeri
Taliy...
Yone
Ireli...
Volib...
Zed
Yasuo
Vayne
Gangp... 10º
Ashe 11º
Aksha... 12º
Diana 13º
Grave... 14º
Akali 15º
Vladi... 16º
Olaf 17º
Swain 18º
Renga... 19º
Kayle 20º
Talon 21º
Veiga... 22º
Sylas 23º
Karma 24º
Xerat... 25º
Singe... 26º
Zac 27º
Lux 28º
Serap... 29º
Zilea... 30º
Lilli... 31º
Ekko 32º
Morde... 33º
Qiyan... 34º
Poppy 35º
Shaco 36º
Gwen 37º
Trynd... 38º
Trist... 39º
Cassi... 40º
Malph... 41º
Trund... 42º
Garen 43º
Velko... 44º
Warwi... 45º
Renek... 46º
Rumbl... 47º
Sejua... 48º
Shyva... 49º
Azir 50º
Panth... 51º
Karth... 52º
Tahm ... 53º
Jayce 54º
Graga... 55º
Nasus 56º
Brand 57º
Maoka... 58º
Ziggs 59º
Varus 60º
Syndr... 61º
Galio 62º
Ryze 63º
Choga... 64º
Kenne... 65º
Neeko 66º
Skarn... 67º
Heime... 68º
Annie 69º
Amumu 70º
Ivern 71º