Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Ireli...
Zed
Aksha...
Amumu
Yone
Talon
Ekko
Yasuo
Qiyan...
Trynd... 10º
Sylas 11º
Grave... 12º
Shaco 13º
Diana 14º
Karth... 15º
Trund... 16º
Xerat... 17º
Lux 18º
Poppy 19º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Ireli...
Zed
Aksha...
Amumu
Yone
Talon
Ekko
Yasuo
Vayne
Qiyan... 10º
Sett 11º
Trynd... 12º
Sylas 13º
Grave... 14º
Shaco 15º
Lucia... 16º
Vladi... 17º
Diana 18º
Karth... 19º
Ziggs 20º
Xerat... 21º
Akali 22º
Malph... 23º
Trund... 24º
Renga... 25º
Lux 26º
Kayle 27º
Kenne... 28º
Panth... 29º
Senna 30º
Morde... 31º
Gangp... 32º
Anivi... 33º
Jayce 34º
Cassi... 35º
Ryze 36º
Serap... 37º
Gwen 38º
Lilli... 39º
Galio 40º
Volib... 41º
Zilea... 42º
Graga... 43º
Renek... 44º
Poppy 45º
Velko... 46º
Garen 47º
Syndr... 48º
Swain 49º
Rumbl... 50º
Kogma... 51º
Warwi... 52º
Olaf 53º
Maoka... 54º
Kled 55º
Taliy... 56º
Heime... 57º
Choga... 58º
Veiga... 59º
Shyva... 60º
Neeko 61º
Azir 62º
Skarn... 63º