Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Yone
Sylas
Akali
Ashe
Xerat...
Ireli...
Yasuo
Jayce
Taliy...
Shaco 10º
Lux 11º
Poppy 12º
Neeko 13º
Renga... 14º
Ekko 15º
Brand 16º
Ziggs 17º
Talon 18º
Panth... 19º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Yone
Sylas
Akali
Ashe
Xerat...
Ireli...
Yasuo
Jayce
Vayne
Taliy... 10º
Varus 11º
Shaco 12º
Malph... 13º
Morga... 14º
Lux 15º
Poppy 16º
Neeko 17º
Renga... 18º
Trund... 19º
Ekko 20º
Brand 21º
Ziggs 22º
Talon 23º
Karth... 24º
Lebla... 25º
Rell 26º
Twitc... 27º
Aksha... 28º
Vladi... 29º
Fiddl... 30º
Maoka... 31º
Gwen 32º
Trist... 33º
Zac 34º
Panth... 35º
Diana 36º
Serap... 37º
Graga... 38º
Nasus 39º
Swain 40º
Gangp... 41º
Trynd... 42º
Zoe 43º
Udyr 44º
Warwi... 45º
Anivi... 46º
Veiga... 47º
Qiyan... 48º
Cassi... 49º
Sion 50º
Volib... 51º
Velko... 52º
Naafi... 53º
Kenne... 54º
Zilea... 55º
Kayle 56º
Heime... 57º
Singe... 58º
Nunu ... 59º
Teemo 60º
Wukon... 61º
Rumbl... 62º
Amumu 63º
Choga... 64º
Quinn 65º
Tahm ... 66º
Galio 67º
Ryze 68º
Annie 69º
Kogma... 70º
Shyva... 71º
Skarn... 72º
Hwei 73º