Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Aksha...
Akali
Yone
Zed
Qiyan...
Talon
Vikto...
Diana
Ireli...
Senna 10º
Yasuo 11º
Trynd... 12º
Lux 13º
Grave... 14º
Tahm ... 15º
Ekko 16º
Vladi... 17º
Xerat... 18º
Poppy 19º
Anivi... 20º
Karth... 21º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Aksha...
Akali
Yone
Zed
Qiyan...
Talon
Vikto...
Diana
Ireli...
Senna 10º
Vayne 11º
Yasuo 12º
Trynd... 13º
Lux 14º
Grave... 15º
Zeri 16º
Pyke 17º
Ekko 18º
Vladi... 19º
Xerat... 20º
Poppy 21º
Jayce 22º
Shaco 23º
Sylas 24º
Tahm ... 25º
Anivi... 26º
Gwen 27º
Renga... 28º
Veiga... 29º
Graga... 30º
Renek... 31º
Trund... 32º
Nunu ... 33º
Lucia... 34º
Volib... 35º
Serap... 36º
Zilea... 37º
Cassi... 38º
Kayle 39º
Trist... 40º
Karth... 41º
Warwi... 42º
Galio 43º
Panth... 44º
Velko... 45º
Nasus 46º
Ziggs 47º
Kenne... 48º
Singe... 49º
Brand 50º
Taliy... 51º
Rumbl... 52º
Sejua... 53º
Choga... 54º
Kled 55º
Swain 56º
Maoka... 57º
Ryze 58º
Olaf 59º
Lilli... 60º
Amumu 61º
Kogma... 62º
Heime... 63º
Skarn... 64º
Azir 65º
Neeko 66º
Shyva... 67º